Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt OPPA

 

PROJEKT OPPA

 

logo-oppa.jpg

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 

Podpora vzdělávání nevidomých žáků

CZ.2.17/3.1.00/36150

Období realizace: 1. 7. 2013 - 30. 3. 2015

Realizátor: Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s.

Partner projektu: Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené

 

Projekt byl určen pro žáky s těžkým zrakovým postižením integrované v běžných školách na území hl. m. Prahy a žáky speciální školy v Praze.

Žák s těžkým zrakovým postižením (dále jen „nevidomý") byl v projektu chápán jako ten, který se nemůže vzdělávat a pracovat ve škole obvyklými metodami, nemůže využít zrak, nestačí mu tedy zvětšení běžného písma, optické pomůcky ani jiná úprava prostředí (světelné podmínky apod.). Informace přijímá především prostřednictvím hmatu (Braillovo bodové písmo, hmatové obrázky a značky) a sluchu.

Základním cílem projektu bylo navázat na práci škol a speciálně pedagogických center a zajistit takto znevýhodněným žákům podmínky pro úspěšné vzdělávání a začlenění do vzdělávacích programů škol formou individuální podpory. Projekt reagoval na speciální individuální vzdělávací potřeby nevidomých žáků, respektoval a rozvíjel jejich schopnosti (úprava a tvorba učebnic a studijních materiálů a pomůcek v hmatové a elektronické podobě, zajištění asistentů pro školní přípravu) a zaměřoval se na individuální podporu jejich pedagogů (semináře a konzultace).

Ve spolupráci speciálních pedagogů – tyflopedů, pedagogů, rodičů nevidomých žáků a Školy Jaroslava Ježka pro zrakově postižené bylo vytvořeno 68 hmatových učebnic a příloh (některé ve více kusech, celkem 123 ks), 25 učebnic v elektronické podobě a 10 speciálních pomůcek (všechny ve více kusech, celkem 84 ks) pro 58 nevidomých žáků. Speciální pedagogové – lektoři zároveň realizovali semináře pro pedagogy a spolužáky žáků integrovaných v běžných školách (seznámení s problematikou zrakového postižení, úprava prostředí, specifika vyučování, komunikace apod.).

Projekt probíhal od července 2013 do března 2015. Zapojilo se do něj 58 žáků a studentů se zrakovým postižením (z toho 7 žáků a studentů v integrovaném vzdělávání a 51 žáků ve speciální škole), dále 10 pedagogů ze škol na území hl. m. Prahy.

 

V rámci projektu byly: 

1) vytvořeny individuálně upravené hmatové učebnice a přílohy: 

Angličtina pro 3. ročník SŠ v Braillově písmu s obrázky
Angličtina pro 4. ročník SŠ v Braillově písmu s obrázky
Angličtina pro 8. ročník ZŠ, pracovní sešit v Braillově písmu
Angličtina pro 8. ročník ZŠ, učebnice v Braillově písmu
Biologická encyklopedie a skříňka
Český jazyk pro 3. ročník ZŠ v Braillově písmu s obrázky
Český jazyk pro 4. ročník ZŠ v Braillově písmu s obrázky
Český jazyk pro 8. ročník ZŠ v Braillově písmu s obrázky
Čítanka k literatuře pro 3. ročník SŠ v Braillově písmu
Čítanka k literatuře pro 4. ročník SŠ v Braillově písmu
Čítanka pro 3. ročník ZŠ v Braillově písmu s obrázky
Čítanka pro 4. ročník ZŠ v Braillově písmu s obrázky
Dějepis pro 8. ročník ZŠ v Braillově písmu
Dějepisná encyklopedie a skříňka (moderní doba)
Dějepisná encyklopedie a skříňka (novověk) - 3 ks
Dějepisná encyklopedie a skříňka (pravěk a starověk) - 2 ks
Dějepisná encyklopedie a skříňka (středověk) - 3 ks
Dějepisný atlas (moderní doba)
Dějepisný atlas (novověk) - 3 ks
Dějepisný atlas (pravěk a starověk) - 2 ks
Dějepisný atlas (středověk) - 3 ks
Dějiny hudby v Braillově písmu
Dějiny hudby k maturitě v Braillově písmu
Encyklopedie fyziky a skříňka - 4 ks
Francouzština pro 8. ročník ZŠ, pracovní sešit v Braillově písmu s obrázky
Francouzština pro 8. ročník ZŠ, učebnice v Braillově písmu s obrázky
Francouzština pro 1. ročník SŠ, učebnice v Braillově písmu
Fyzika pro 8. ročník ZŠ v Braillově písmu s obrázky
Literatura pro 3. ročník SŠ v Braillově písmu
Literatura pro 4. ročník SŠ v Braillově písmu
Matematická skříňka 1
Matematická skříňka 3
Matematická skříňka 4
Matematická skříňka II - 5 ks
Matematika pro 1. ročník ZŠ v Braillově písmu s obrázky 1. díl - 3 ks
Matematika pro 1. ročník ZŠ v Braillově písmu s obrázky 2. díl - 3 ks
Matematika pro 3. ročník ZŠ v Braillově písmu s obrázky 1. díl
Matematika pro 3. ročník ZŠ v Braillově písmu s obrázky 2. díl
Matematika pro 3. ročník ZŠ v Braillově písmu s obrázky 3. díl
Matematika pro 4. ročník ZŠ v Braillově písmu s obrázky 1. díl
Matematika pro 4. ročník ZŠ v Braillově písmu s obrázky 2. díl
Matematika pro 4. ročník ZŠ v Braillově písmu s obrázky 3. díl
Němčina pro 4. ročník ZŠ v Braillově písmu
Prvoučná skříňka 1
Prvoučná skříňka 3
Prvouka pro 3. ročník ZŠ, pracovní sešit v Braillově písmu
Prvouka pro 3. ročník ZŠ, učebnice v Braillově písmu
Přehled biologie k maturitě v Braillově písmu
Přehled pedagogiky k maturitě v Braillově písmu
Přehled psychologie k maturitě v Braillově písmu
Přírodopis pro 8. ročník ZŠ, pracovní sešit v Braillově písmu
Přírodopis pro 8. ročník ZŠ, učebnice v Braillově písmu
Přírodověda pro 4. ročník ZŠ, pracovní sešit v Braillově písmu
Přírodověda pro 4. ročník ZŠ, učebnice v Braillově písmu
Přírodovědná encyklopedie a skříňka
Španělština Aventura 2 pro 3. a 4. ročník SŠ v Braillově písmu s obrázky
Vlastivěda pro 4. ročník ZŠ, Česká republika, učebnice v Braillově písmu s obrázky
Vlastivěda pro 4. ročník ZŠ, Česká republika, pracovní sešit v Braillově písmu s obrázky
Vlastivěda pro 4. ročník ZŠ, nejstarší české dějiny, učebnice v Braillově písmu
Vlastivěda pro 4. ročník ZŠ, nejstarší české dějiny, pracovní sešit v Braillově písmu
Vlastivědná encyklopedie a skříňka
Zoologická encyklopedie a skříňka pro 8. ročník ZŠ
Zoologická encyklopedie a skříňka pro 1. ročník SŠ
Encyklopedie lidského těla s modelem lidského těla - 8 ks
Kamarádi písmenka 1. díl v Braillově písmu s obrázky - 10 ks
Kamarádi písmenka 2. díl v Braillově písmu s obrázky - 10 ks
Kamarádi písmenka 3. díl v Braillově písmu s obrázky - 10 ks
Mapy světadílů – puzzle

2) vytvořeny individuálně upravené elektronické učebnice:

Angličtina Pre-Intermediate, elektronická učebnice
Angličtina pro 3. ročník SŠ, elektronická učebnice
Angličtina pro 4. ročník SŠ, elektronická učebnice
Angličtina pro 8. ročník ZŠ, pracovní sešit, elektronická učebnice
Angličtina pro 8. ročník ZŠ, učebnice, elektronická učebnice
Angličtina pro 1. ročník SŠ, pracovní sešit, elektronická učebnice
Biologie pro 1. ročník SŠ, elektronická učebnice
Český jazyk pro 8. ročník ZŠ, elektronická učebnice
Dějepis pro 1. ročník SŠ, učebnice, elektronická učebnice
Francouzština pro 8. ročník ZŠ, pracovní sešit, elektronická učebnice
Francouzština pro 8. ročník ZŠ, učebnice, elektronická učebnice
Francouzština pro 1. ročník SŠ, učebnice, elektronická učebnice
Francouzština pro 2. ročník SŠ, učebnice, elektronická učebnice
Francouzština pro 2. ročník SŠ, pracovní sešit, elektronická učebnice
Fyzika pro 1. ročník SŠ, elektronická učebnice
Fyzika pro 8. ročník ZŠ, elektronická učebnice
Latina pro 2. ročník SŠ, elektronická učebnice
Literatura pro 1. ročník SŠ, elektronická učebnice
Matematika pro 4. ročník ZŠ 1. díl, elektronická učebnice
Matematika pro 4. ročník ZŠ 2. díl, elektronická učebnice
Matematika pro 4. ročník ZŠ 3. díl, elektronická učebnice
Matematika pro 3. ročník SŠ, elektronická učebnice
Přehled literatury k maturitě, elektronická učebnice
Španělština Aventura 2 pro 3. a 4. ročník SŠ, elektronická učebnice
Zeměpis pro 1. ročník SŠ, elektronická učebnice

Učebnice jsou k dispozici v půjčovně Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR.

3) vytvořeny hmatové pomůcky:

Atlas vlajek států - 4 ks
Dopravní značky - 4 ks
Geometrická souprava - 13 ks
Hvězdná obloha - 12 ks
Půl slova víte (češtinářská pomůcka pro rozvoj jazykových dovedností) - 12 ks
Sada předmětů začínající na dané písmeno v abecedě - počátky čtení - 7 ks
Sada vyjmenovaná slova pro 3. ročník ZŠ - 8 ks
Sada vyjmenovaná slova pro 3. ročník ZŠ (rozšíření) - 8 ks
Státní znak ČR
The First Half is Given. And the Second? Hidden (anglická verze Půl slova víte – výuka AJ) - 15 ks

4) zakoupeny pomůcky:

Příručka pro malé orgánology (lidské tělo) - 10 ks
Elektronický ozvučený míč - 10 ks
Pichtův psací stroj pro psaní Braillova písma - 7 ks 

5) podpořeni žáci v integrovaném vzdělávání prostřednictvím 7 individuálních asistentů pro školní přípravu zajišťujících:

  • přepis učebních  materiálů, pracovních listů, textů, notových zápisů, cvičení, úkolů apod., do Braillova písma
  • transformaci zadání úkolů založených na zrakové práci, tištěných i počítačových (práce s obrázky, grafy, geometrickými tvary, prezentace, vyhledávání zdrojů na internetu)
  • přepis texty cvičení a úkolů, které nevidomý žák napsal v Braillově písmu (ve škole i doma), pro kontrolu učitele do černotisku (latinky)
  • výrobu hmatových pomůcek a obrázků, vyhledávání předmětů a pomůcek pro názorné vysvětlení probíraného učiva, u starších žáků se zapojením PC techniky apod.

6) realizovány dva semináře pro učitele nevidomých žáků v integrovaném vzdělávání 

7) realizovány čtyři semináře pro spolužáky nevidomých žáků v integrovaném vzdělávání

 

Fotodokumentaci projektu najdete na http://asociacerodicu.rajce.idnes.cz/OPPA_01.

 

 

 

 

 

logo-oppa.jpg

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 

 

Podpora vzdělávání nevidomých žáků

Za 25 porevolučních let existuje mnoho zkušeností se vzděláváním žáků se zrakovým postižením (dále jen ZP) integrovaně i ve speciální škole - každá rodina volí pro své dítě jinou cestu, mnohdy se obě možnosti kombinují – některé roky je dítě vzděláváno v integraci, jiné ve speciální škole. V každém případě jsou zde podstatné individuální rozdíly a potřeby.

Výše uvedené sledoval nedávno ukončený projekt Podpora vzdělávání nevidomých žáků, který realizuje Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita. V období 1. 7. 2013 - 30. 3. 2015 se jej účastnilo 58 žáků se  ZP integrovaných v běžných školách na území hl. m. Prahy i navštěvujících speciální školu v Praze.

Vytvořili jsme 123 ks učebnic v Braillově písmu (s hmatovými přílohami), 25 učebnic v elektronické podobě, 84 hmatových pomůcek, dalších 27 hmatových pomůcek jsme zakoupili.

Učebnice se vytvářely na základě předlohy běžné učebnice: buď scanováním textu, nebo (pokud obsahovala grafické prvky, členění, tabulky, grafy, obrázky apod.) přepisem a úpravou zadání cvičení, aby s nimi mohl žák se ZP pracovat (např. místo úkolu spoj čarou zařadit pokyn očísluj, místo podtrhni pokyn vypiš apod.), dále převedením pomocí speciálního programu do podoby pro tisk bodovým písmem. Tisklo se zároveň i černotiskem (běžným písmem), aby se v textech orientoval i vidící učitel či rodič. Učebnice byly opatřeny množstvím hmatových obrázků, názorných grafů, map apod. Starší děti dostaly učební texty upravené tak, aby mohly pracovat na počítači (pomocí braillského řádku).

Z pomůcek uvádíme např. atlas vlajek států (každá barva znázorněna jiným materiálem), elektronický ozvučený míč (zvučí v pohybu i v klidu), hmatově ztvárněný znak ČR, geometrickou soupravu apod.

Realizovali jsme semináře pro pedagogy a spolužáky žáků integrovaných v běžných školách (seznámení s problematikou ZP, úprava prostředí, specifika vyučování, komunikace apod.).

Žáci v integrovaném vzdělávání byli podpořeni prostřednictvím individuálních asistentů pro školní přípravu, kteří zajišťovali přepis učebních materiálů do Braillova písma, přepis textů žáka z Braillova písma do černotisku pro učitele, výrobu a vyhledávání pomůcek a jiné.

Každá škola si dnes může vybrat z množství učebnic a dalších materiálů. Má-li mít společné vzdělávání skutečnou integrovanou formu, je nezbytné, aby i dítě se ZP dostalo potřebným způsobem upravené tytéž materiály jako ostatní děti ve třídě. Rodiče a pedagogové proto velmi ocenili podporu ušitou dětem na míru. Děti ze speciální školy mohly v rámci projektu získat učebnice a další materiály ve více exemplářích, aby společně mohla pracovat celá třída.

Asociace rodičů využila letitých zkušeností svých odborníků v oblasti tyflopedie, tyflografiky, speciální pedagogiky a psychologie.

PaedDr. Terezie Kochová

Předsedkyně Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR

7. dubna 2015